azyoyo+(1+of+1)-4-1.jpg

Eric Koloski

Birthday: 11/18
Country: USA
Preferred style: 1A
Handed: Right
Favorite yoyo: #yyfreplay
Other sponsors: fist salud, yoyostringlab